Lutech


Rychlá navigace: obsah, navigace.

Výrobky Dodavatelé Stavby

Kde jsem:  


Funkce a konstrukce směšovacího systému FireDos®

prospekt FireDos ke stažení (pdf 0,95MB)

1.1 Funkce

Směšovací systémy FireDos® slouží k vytváření hasící pěny, dále k přimíchávání smáčedel, prostředků pro gelovatění nebo dalších příměsí hasících prostředků. Mají buď pevný nebo nastavitelný směšovací poměr mezi hasící vodou a příměsí hasícího prostředku, který se nemění ani při změněném protitlaku, délce potrubí, viskozitě příměsí hasících prostředků nebo objemovém proudu hasící vody.

1.2 Konstrukce

Směšovací systém FireDos® sestává v podstatě ze šesti součástí:

 • hydraulický pohon (1.2.1)
 • čerpadlo pro aditivní hasící prostředek (1.2.2)
 • mechanické slučování (1.2.3)
 • nosná konstrukce (1.2.4)
 • odvětrávání (1.2.5)
 • potrubní systém směšovacího systému (1.2.6)

1.2.1 Hydraulický pohon

Pohonem proudí objemový proud hasící vody. Mechanika uvnitř pohonu využívá vznikající rozdíly tlaků a přetváří je ve zdvihový nebo rotační pohyb. Pohon FireDos® je k dispozici v devíti velikostech, takže je možné pokrýt širokou oblast použití:

Pohon pracuje podle principu pístového čerpadla:

 • Pohon 130 (oblast objemového proudu 10 - 130 l/min)

Hydraulický pohon pracuje podle rotačního principu:

 • Pohon 250 (oblast objemového proudu 40 - 250 l/min)
 • Pohon 500 (oblast objemového proudu 50 - 500 l/min)
 • Pohon 1000 (oblast objemového proudu 150 - 1000 l/min)
 • Pohon 1600 (oblast objemového proudu 200 - 1600 l/min)
 • Pohon 2500 (oblast objemového proudu 250 - 2500 l/min)
 • Pohon 4000 (oblast objemového proudu 400 - 4000 l/min)
 • Pohon 6000 (oblast objemového proudu 600 - 6000 l/min)
 • Pohon 8000 (oblast objemového proudu 600 - 8000 l/min)
 • Pohon 10000 (oblast objemového proudu 800 - 10000 l/min)

Poznámka: Minimální objemový proud je závislý na typu přístroje a směšovacím poměru.

1.2.2 Čerpadlo pro aditivní hasící prostředky

Čerpadlo pro aditivní hasící prostředky vytlačuje příměs ze zásobní nádrže do objemového proudu hasící vody, která proudí pohonem. Přidání je prováděno na výstupu pohonu. Čerpadlo pro aditivní hasící prostředky musí přitom překonávat ztráty tlaku odsávacího a směšovacího potrubí a vytvářet nárůsty tlaku nutné pro směšování. Podle požadovaného směšovacího poměru, provozní oblasti, příměsi hasícího prostředku (pěnící prostředek, smáčedlo, atd.) a účelu použití je možné pro pohon vybírat z různých čerpadel pro aditivní hasící prostředky.

K dispozici jsou dva různé druhy čerpadel pro aditivní hasící prostředky:

 • pístové čerpadlo (1.2.2.1)
 • nastavitelné pístové čerpadlo (1.2.2.2)
1.2.2.1 Pístové čerpadlo (-PP)

Směšovací systémy FireDos® s pístovými čerpadly se vyznačují nízkou náběhovou hranicí a velmi přesným poměrem směšování. V oblasti provozního tlaku až do 16 bar, 25 bar nebo 40 bar (podle provedení přístroje) nemá protitlak, proti kterému musí pístové čerpadlo pracovat, žádný podstatný vliv na směšovací poměr. Použití pístových čerpadel vyžaduje vodorovnou montáž systému FireDos&reg. Pohonem jednotky FireDos® může být otáčeno tak, že jím prostředek protéká kolmo. Samonasávání pístových čerpadel je možné pouze v omezené míře, zpravidla pokud je v instalaci zaručena přítoková výška příměsi hasícího prostředku.

Vybavením pístového čerpadla jedním nebo více odpojeními válce může být zvýšen počet dostupných směšovacích poměrů, směšovací poměr je nastaven stupňovitě. Příklad: Směšovací poměr s jedním válcem 1 %, se dvěma válci 2%, se třemi válci 3%. Některé přístroje FireDos® jsou vybaveny čerpadly pro aditivní hasící prostředky s "protilehlým" uspořádáním, takto je možné jedním čerpadlem možné dosáhnout směšovacích poměrů 3% + 3 % = 6 % nebo 3 % + 2 % = 5 %. Tyto směšovací systémy se hodí především pro použití jedné stejné příměsi hasícího prostředku na nepolární (malý směšovací poměr) a polární (vysoký směšovací poměr) hořlavé kapaliny. Díky konstrukci mají tyto systémy dvě odsávací potrubí pro příměs hasícího prostředku. Pro pohon 130 jsou k dostání pevně nastavené dávkovací hlavice, které rovněž pracují podle principu pístového čerpadla.

1.2.2.2 Nastavitelné pístové čerpadlo (-APP)

Směšovací systémy FireDos® s nastavitelným pístovým čerpadlem obsahují regulovaný převod, díky kterému je umožněna plynulá nastavitelnost směšovacího poměru. Možný směšovací rozsah je 0,1 - 1 %, 0,3 - 3 % a 0,6 - 6 %. Nastavení směšovacího poměru se provádí změnou počtu otáček.

Také zde může být vybavením pístového čerpadla odpojením válce rozšířen směšovací rozsah, například na 0,1 - 3 % nebo 0,2 - 6 %.

Pro pohon 130 jsou k dostání nastavitelné dávkovací hlavice, která pracují rovněž podle principu pístového čerpadla. Nastavení směšovacího poměru se zde provádí nastavením výšky stěny válce a následně změnou objemového výtlaku.

1.2.3 Mechanické slučování

Mechanické slučování vytváří spojení mezi hydraulickým pohonem a čerpadlem pro aditivní hasící prostředky pro přenášení momentu.

U směšovacích systémů FireDos® s rotačním motorem a pístovými čerpadly se standardní konstrukcí je provedeno jako pevná, tlumená ozubová spojka. U směšovacích systémů FireDos® s rotačním motorem a pístovými čerpadly v kompaktním provedení je přenášení momentu prováděno přes ozubený řemen.

U směšovacích systémů FireDos® s motorem s posuvně vratným pohybem pístu (pohon 130) a dávkovací hlavicí je hnací energie místo toho přenášena přes pístovou tyč.

1.2.4 Nosná konstrukce

Směšovací systémy FireDos®, které jsou vybaveny pístovými čerpadly, mají nosnou konstrukci, která konstrukčně spojuje pohon s čerpadlem pro aditivní hasící prostředky. Nosná konstrukce slouží k vyztužení momentů čerpadel pro pěnící prostředky. Dále může nosná konstrukce sloužit k umístění nebo upevnění přístroje. Na nosné konstrukci je zásadně upevněn kryt spojky, který brání například sáhnutí na rotující součásti.

1.2.5 Odvětrávání

Všechny směšovací systémy FireDos® konstrukčních řad FD 250 do FD 10000 jsou vybaveny ručním odvětráváním. Toto je nutné pro případ, že se vzduch nachází v odsávacím potrubní čerpadla pro aditivní hasící prostředky nebo v samotném čerpadle pro aditivní hasící prostředky.

Směšovací systémy FireDos® verze -S pro nepřenosná hasící zařízení, které jsou určeny pro pevné instalace s připojením na nádrž, jako např. u sprinklerových systémů, jsou po jednom uvedení do provozu stále naplněny tekutinou a pod tlakem v potrubí. Musejí být proto odvětrány pouze jednou.

Přístroje konstrukční řady FD 130 jsou samonasávací a proto nepotřebují odvětrávání odsávacího potrubí.

1.2.6 Potrubní systém směšovacího systému FireDos®

Potrubní systém směšovacího systému sestává:

 • z jednoho nebo dvou odsávacích potrubí, kterými se příměs hasícího prostředku dostává ze zásobní nádrže k čerpadlu pro aditivní hasící prostředky,
 • z jednoho nebo dvou vedení příměsí, kterými je příměs hasícího prostředku přimíchávána do objemového proudu hasící vody
 • a ze splachovacího potrubí, jehož pomocí je možné propláchnout vedení příměsí a čerpadlo pro aditivní hasící prostředky. K proplachování se používá voda z objemového proudu hasící vody. Navíc je použit zamezovač zpětného toku ve vedení příměsí a lapač nečistot ve splachovacím potrubí.

Všechny ventily mohou být vybaveny ručním, elektrickým nebo pneumatickým ovládáním.

1.3 Typový kód FireDos®

Typové označení systému příměsí FireDos® je složeno tímto způsobem:

1.3.1 Maximální objemový proud hasící vody

Číslo za FD (= FireDos®) udává maximálně povolený objemový proud hasící vody proudící pohonem. Údaj je uveden v litrech za minutu (l/min).

Příklady:

 • FireDos® FD 1000... pracuje při maximálním objemovém proudu 1000 l/min,
 • FD 2500... pracuje při maximálním objemovém proudu 2500 l/min.

1.3.2 Směšovací poměr

Po maximálním objemovém proudu hasící vody následuje směšovací poměr v procentech.

Příklady:

 • FD .../3-PP-... má pevně nastavený směšovací poměr 3 %,
 • FD .../1-PP-... má pevně nastavený směšovací poměr 1 %.

Přístroje s dvěma odsávacími potrubími a pístové čerpadlo s protilehlými písty jsou označeny uvedením dvou směšovacích poměrů.

Příklad:

 • FD .../3/3-PP-... má stupňovitě nastavitelný směšovací poměr 3 % nebo 6 % pro přimíchávání jednoho výrobku, alternativně je možné přimíchat dva výrobky v poměru vždy 3 %.

Přístroje s odpojením válce jsou označeny uvedení volitelného směšovacího poměru ve svorkách.

Příklad:

 • FD .../3(2)(1)-PP-... má stupňovitě nastavitelný směšovací poměr 1 %, 2 % nebo 3 %

Dále je možné použití čerpadla pro aditivní hasící prostředky s plynule nastavitelným směšovacím poměrem.

Příklad:

 • FD .../0,3-3-APP-... má plynule nastavitelný směšovací poměr 0,3 až 3,0 %.

U přístrojů s plynule nastavitelným směšovacím poměrem a odpojením válce se ve svorkách udává volitelný směšovací rozsah:

Příklad:

 • FD .../(0,2)0,6-6-APP-... má plynule nastavitelný směšovací poměr 0,2 až 6,0 %.

1.3.3 Čerpadlo pro aditivní hasicí prostředky

Tato písmena popisují typ použitého čerpadla pro aditivní hasicí prostředky:

 • PP = pístové čerpadlo (piston pump / plunger pump)
 • APP = nastavitelné pístové čerpadlo (adjustable piston pump / plunger pump)

Pod typ APP spadají také regulovatelné dávkovací hlavice, které jsou k dostání pro pohon 130, pevně nastavené dávkovací hlavice pro pohon 130 spadají pod typ PP.

1.3.4 Varianty vybavení

Poslední písmeno typového kódu FireDos® popisuje konstrukci a vybavení jednotky FireDos&reg.

Existují tři různé varianty vybavení (viz tabulka na straně 6):

 • verze -S pro nepřenosná hasicí zařízení: určeno pro pevné instalace s připojením na nádrž, jako např. sprinklerové systémy.
 • verze -F pro pevnou instalaci v mobilním systému: pro pevnou instalaci s připojením na nádrž nebo jako alternativa s připojením na zvláštní zásobní nádrž. Vhodné pro hasicí vozidla, usazovací kontejnery, ...
 • verze -M pro mobilní použití: vybavena držadlem a odsávací tryskou.

1.3.5 Další údaje

Zvláštní provedení mohou být označena dalšími údaji.

Příklady:

 • seawater = provedení pro použití slané vody, zvláštní materiály
 • compact = kompaktní provedení, čerpadlo pěnícího prostředku umístěno na regulovaném převodu
 • PN16 = tlakový stupeň 16 bar
 • PN25 = tlakový stupeň 25 bar
 • PN40 = tlakový stupeň 40 bar

Tabulka Vybavení typů FireDos®

Varianta vybavení pro nepřenosná hasicí zařízení (-S) pevná instalace v mobilním systému (-F) pro mobilní použití (-M)
Vyplachovací systém x x x
Manuální odvzdušňovací ventil x x x
3-cestný kohout pro výběr mezi  odsáváním pomocí koncovky hadice z nádrže nebo pomocí odsávací trysky s rychlospojkou z kanistru   x  
Koncovka hadice na přepojovacím kohoutu odsávání / oplachování x x  
Rychlospojka pro sací hadici   x x
Sací hadice   x x
Pevná nožka     x
Držadlo     x
Požární spojka na poháněcím zařízení     x

 

LUTECH A/S s.r.o.

Vlkavská ulice

289 37 Loučen 86

 

Tel.: +420 777 177 395

Fax: +420 325 514 076

E-mail: lutech@seznam.cz