Lutech


Rychlá navigace: obsah, navigace.

Výrobky Dodavatelé Stavby

Kde jsem:  


zastoupení společnosti
Hugo Vogelsang v ČR
logo Vogelsang

Maschinenbau GmbH
Holthöge 10-14
DE-49632 Essen (Oldenburg)

ROTA-CUT

rozmělnění suspenzí a tekutin s obsahem vláken drcením při průtoku


Hrubé částice v suspenzích jsou pro čerpadla neustálým zdrojem poruch. Mezi ně patři typická cizí tělesa, jejichž drcení není možné a proto musí být rozřezány. Jiné pevné látky jako např. obvazy, textilie, kusy dřeva, kosti, umělých látek atd., jakož i vlákna a vlasy, které by v následujícím zpracujícím procesu mohly působit poruchy vlivem svého spletení nebo vytvoření hrudek, musí být v každém případě rozkouskovány aby vznikla bezproblémového čerpání schopná suspenze.

Rozmělňovač ROTA_CUT je pro tuto problematiku účinným a na údržbu nenáročným zařízením. Princip účinku je jednoduchý. Rotující řezací nástroj je definovanou silou tlačen na řezací síto. Řezání nožem a sunutí sítem přitom působí jako nůžky. Kvůli poměrně nízkému počtu otáček (<350 ot/min) nedochází u řezací jednotky ani při blokaci cizími tělesy k poškození.


rozmělňování vláknitých částí


výměna rozmělňovacích nožů

Zvolenou geometrii otvorů síta není ztížen průtok, takže použití objemového čerpadla na sací straně, bez kterého se omezuje sací schopnost je možné. Řezací jednotce je vždy předřazen gravitační nebo cyklonový odlučovač, aby se tak provedla doplňková separace. Pohon může být hydraulický nebo elektrický. V obou případech je možné využít možnosti autoreversního zapojení, které umožní vratný chod motoru při zablokování. Změna směru otáček se pak opakuje tak dlouho, až je rozmělňovací proces úspěšně zakončen, nebo až je ROTA-CUT, po předem stanoveném počtu pokusů vypnut.

Úspěšné ošetření s vyjmutím cizích těles pomocí odklopení řezací hlavy (rychloupínací zámky s plynovou tlačnou pružinou) se pak uskuteční ve velmi krátkém čase.

Pro optimalizaci řezacího výkonu lze dodat automatické seřizovací zařízení řezacího nože (ACC).

Nezávisle na postupu opotřebení řezací jednotky zůstává přitom síla předpětí konstantní . Odpadá tak přerušení práce kvůli údržbě za účelem seřízení nože.

Tento rozmělňovací přístroj se používá s velkým úspěchem v čistírnách odpadních vod. Zde brání účinně vzniku spletením ve vtoku čerpadel a míchadel a zahušťovacích zařízení. V zásadě rozmělňuje ROTA-CUT všechny hrubé částice v organickém a anorganickém kalu a suspenzích. Může být účelně použit také mimo čistírenskou techniku. Právě proto je ROTA-CUT nepostradatelný při rozmělňování suspenzí v zemědělské výrobě, při výrobě bioplynu a ve vyhnívacích věžích, protože zde je výtěžnost plynu přímo úměrná stupni rozmělnění organického substrátu.

Kromě jiných typů dodáváme:

  • Maceratory Rotacut do 600 m3/hod při provozním tlaku 2bary
  • Maceratory X Ripper do 200 m3/hod při provozním tlaku 7barů

 

UKÁZKY APLIKACÍ

 

LUTECH A/S s.r.o.

Vlkavská ulice

289 37 Loučen 86

 

Tel.: +420 777 177 395

Fax: +420 325 514 076

E-mail: lutech@seznam.cz